Разплащания в брой само до 15 000 лева

19 март, 2011
Публикувано от Съвети за кредити и спестявания в: Важни съвети
Относно:

С новия Закон за ограничаване на плащанията в брой (Обн. ДВ, брой 16 от 22.02.2011г.), в сила от 26.02.2011г., се въвеждат ограничения при плащанията в брой, извършвани на територията на Република България. Под „ограничаване на плащанията в брой“ следва да се разбира ограничаване на разплащанията извършвани между лица в брой на суми равни или надвишаващи 15 000лв. и не обхваща такива извършвани в брой на каса в банка. Приемането на закона има за цел да ограничи сивия сектор в икономиката на страната, посредством стимулиране отчитането на реалните обороти от стопанската дейност.

В новия ЗОПБ е регламентирано, че всяко плащане на територията на страната в размер, равно или надвишаващо сумата от 15 000 лв. следва да се извършва само по банков път, чрез превод или внасяне на сумата по платежна сметка. Такова задължение за плащане по банков път има и по отношение на плащане на сума под 15 000 лв., която е част от плащане по договор, чиято обща стойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Същите ограничения и условия следва да се прилагат и за плащания в чуждестранна валута, когато левовата равностойност е равна на или надвишава 15 000лв. Определянето на равностойността следва да се извършва по курса на Българска народна банка (БНБ) в деня на плащането.

От приложното поле на закона са изключени:

  • Тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки, както и от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
  • Сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
  • Операциите с банкноти и монети, страна по които е БНБ, както и замяната на повредени български банкноти и монети;
  • Изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Предвидени са санкции и глоби за нарушителите на закона, в случай на извършване на плащания в брой над 15 000 лева., които не попадат в изключенията, посочени в ЗОПБ. В тези случаи е предвидена глоба в размер на 25% от общия размер на направеното плащане – за физическите лица и имуществена санкция в размер на 50% от общия размер на плащането – за юридическите лица. В случай на повторно нарушение, размерът на глобата и санкцията се удвоява.

За спазването на закона ще следят органите на НАП посредством извършване на проверки и ревизии.

Виж още за:

Още статии в: Важни съвети

Изплащането на гарантираните депозити в КТБ започва от 4 декември

8 ноември, 2014 | Публикувано от Съвети за кредити и спестявания в: Новини

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) започва да изплаща гарантираните депозити от 4 декември 2014 г., съобщиха от институцията в писмо до медиите. Съобщението е във връзка с отнетия днес от Българската народна банка... Още...

Пет важни неща, които вложителите на КТБ трябва да знаят

8 ноември, 2014 | Публикувано от Съвети за кредити и спестявания в: Новини

Отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка и последвалата информация от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, че започва изплащането на депозитите до 196 хил. лв., поставя и доста въпроси. Днес екипът на Profit.bg ще... Още...

БНБ иска юридическо лице с международен опит да разследва КТБ

6 ноември, 2014 | Публикувано от Съвети за кредити и спестявания в: Новини

БНБ възлага на своя представител в Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да предложи сключване на договор с юридическо лице, имащо международен опит, което да проследи извършените операции с активи на... Още...

Какви са промените в закона за потребителските кредити?

23 април, 2014 | Публикувано от Съвети за кредити и спестявания в: Новини

Днес в държавен вестник бяха публикувани измененията и допълненията на „Закона за потребителския кредит“, който бе обнародван в брой 18 от 2010-та година. Ето и кои са най-съществените изменения в закона, като те ще важат за... Още...

Промени в Закона за потребителския кредит

4 април, 2014 | Публикувано от Съвети за кредити и спестявания в: Новини

Парламентът вече гласува на второ четене голямата част от промените в Закона за потребителския кредит, внесени от група депутати начело с председателя на бюджетна комисия Йордан Цонев (ДПС) и зам.-председателя на икономическа комисия Румен Гечев... Още...

Статии, добавени преди и след "Разплащания в брой само до 15 000 лева"